/ EN /
0755-83044319

产品展示

Product display
产品展示
首页 -产品展示 -二极管三极管 -二极管 -瞬态抑制二极管TVS
VRWM(V) VBR min(V) VBR max(V) IR(uA) VC(V) Package
18V
20V
22.1V
5μA
29.2V
DO-214AC
15V
16.7V
18.5V
5μA
24.4V
DO-214AC
10V
11.1V
12.3V
2.5μA
17V
SOD-123FL
28V
31.1V
34.4V
1μA
45.4V
SMC
78V
86.7V
95.8V
1μA
126V
SMC
13V
14.4V
15.9V
5μA
21.5V
SMA
20V
22.2V
25.5V
5μA
32.4v
DO-214AA
28V
31.1V
34.4V
4.4μA
1V
SOD-123FL
30V
33.3V
36.8V
5μA
48.4V
DO-214AC
5V
6.4V
7.25V
800μA
9.2V
DO-214AA
5V
6.4V
7V
800μA
9.2V
SMA
28V
31.1V
34.4V
1μA
45.4V
SOD-123FL
7.5V
8.33V
9.21V
100μA
12.9V
SMA
5V
5.6V
8.4V
0.1μA
12V
DFN1006
24V
10nA
40V
DFN1006
24V
26.7V
29.5V
5.1μA
1V
SOD-123
12V
13.3V
14.7V
2.5μA
19.9V
SOD-123FL
6V
6.67V
7.37V
19.4μA
400V
SOD-123FL
9V
10V
11.1V
5μA
15.4V
SOD-123FL
18V
20V
22.1V
6.8μA
1V
SOD-123FL

服务热线

0755-83044319

霍尔元件咨询

肖特基二极管咨询

TVS/ESD咨询

获取产品资料

客服微信

微信服务号