/ EN
13922884048

产品展示

Product display
产品展示
首页 -产品展示 -二极管三极管 -二极管 -瞬态抑制二极管TVS
VRWM(V) VBR min(V) VBR max(V) IR(uA) VC(V) Package
22V
24.4V
28V
5μA
35.5V
DO-214AA
22V
24.4V
28V
5μA
35.5V
DO-214AA
13V
14.4V
16.5V
5μA
21.5V
DO-214AA
7V
7.78V
8.95V
200μA
12V
DO-214AA
7V
7.78V
8.95V
200μA
12V
DO-214AA
28V
31.1V
35.8V
5μA
45.4V
DO-214AA
16V
17.8V
20.5V
5μA
26V
DO-214AA
20V
22.2V
25.5V
5μA
32.4V
DO-214AA
33V
36.7V
42.2V
5μA
53.3V
DO-214AA
26V
28.9V
33.2V
5μA
42.1V
DO-214AA
36V
40V
46V
5μA
58.7V
DO-214AA
6V
6.67V
7.67V
800μA
10.3V
DO-214AA
24V
26.7V
30.7V
5μA
38.9V
DO-214AA
10V
11.1V
12.3V
5μA
17V
DO-214AC
7V
7.78V
8.6V
200μA
12V
DO-214AC
28V
31.1V
34.4V
5μA
45.4V
DO-214AC
28V
31.1V
34.4V
5μA
45.4V
SMA
16V
17.8V
19.7V
5μA
26V
DO-214AC
26V
28.9V
31.9V
5μA
42.1V
SMA
33V
36.7V
40.6V
5μA
53.3V
DO-214AC

服务热线

0755-83044319

霍尔元件咨询

肖特基二极管咨询

TVS/ESD咨询

获取产品资料

客服微信

微信服务号